Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Thế hệ thứ 5 họ Phạm có 6 người

Tác giả : Phạm Đình Huyến | 24 - 08 - 2013 | 2:28 PM | 2436 Lượt xem

THẾ HỆ THỨ NĂM HỌ PHẠM CÓ 6 CHI


 

I/ Gia đình Ông Cả Thụ


 

 1.Phạm Văn Thị (Ông Trưởng Thị)

                        Sinh năm:

 Mất 27/3

 Bà Thị: Sinh năm

                        Mất 15-1

 

 2.     Phạm Văn San

 Sinh năm Tân Mùi 1871

                        Mất 19/11 năm Kỷ Tỵ 1871

 Bà San: Nguyễn Thị Trâm, quê Đông Hà

Sinh Tân Mùi 1871.

                        Mất 28/3 năm Ất Mùi 1955

 3. Phạm Văn Cửu (Phó Cửu)

                        Sinh Quý Dậu 1873. Mất 08/9 năm Canh Thìn 1940

                        Bà Cửu: Vũ Thị……., Sinh năm Tân Mùi 1871.

                        Mất 22/10 năm Canh Thìn 1940.

 4.    Phạm Văn Cư

5. Phạm Văn Riễm

6. Phạm Văn Lâm (con bà kế)

 

 

II/ Gia đình Ông Hai Tri

1-    Phạm Đình Chiểu ( Phó Chiểu)

                 Sinh năm Ất Hợi 1875

                 Mất 19/6 năm Giáp Tý 1924

                 Bà Chiểu : Phạm Thị Tý

                 Sinh năm Quý Dậu 1873. Mất 9/7 năm Giáp Thân 1944

2-    Phạm Văn Hựu

                 Sinh  năm:

                 Mất 6/11

                 Bà Hựu : Vũ Thị Chỉ. Sinh      Mất 21/2

3-    Phạm Văn Đài

                 Sinh năm Nhâm Tý 1852. Mất 25/4 năm Quý Hợi 1923

                 Bà Đài : Nguyễn Thị Sâm quê Đông Thọ

                 Sinh năm:

                 Mất 19/8 năm Bính Ngọ 1906

4-    Phạm Thị Riệu

5-    Phạm Văn Lộc

                 Sinh năm Quý Mão 1903 mất 07/12 năm Canh Thìn 1940

                 Bà Lộc: Vũ Thị Mai

                 Sinh Quý Mão 1903 Mất 27/11 Năm Ất Tỵ 1965

 

III/ Gia đình Ông Ba Viêm

1-    Phạm Xuân Cáp (Cả Cáp)

                 Sinh năm Canh Dần 1890.

                 Mất 20/9 năm Nhâm Dần 1962

Bà Cáp: Lê Thị Luận quê Lam Điền Đông Động sinh năm Giáp Ngọ 1894. Mất 20/12 năm Kỉ Hợi 1959

2-    Phạm Xuân Thâm

                 Sinh năm Mậu Tý 1888.Mất 27/2 năm Quý sửu 1973

                 Bà Cả: Trần Thị Cúc. Quê thôn Hồng Phong sinh năm Bính

                 Tuất 1886.

                 Mất 3/12 năm Bính Ngọ 1966

                 Bà Hai: Phạm Thị Trừng quê Đông Động

                 Sinh năm Tân Hợi 1911 Mất 8/3 năm Ất Hợi 1995

3-    Phạm Xuân Lâm

                 Sinh 1893 Mất 17/10 năm Bính Thìn 1976

                 Bà Lâm: Lê Thị Lương quê Lam Điền Đông Động

                 Sinh 1898 Mất 19/10 năm Canh Tuất 1970

4-    Phạm Xuân Xuyến

                 Sinh năm 1898-1972

                 Bà Xuyến: Trần Thị Nhiên (1902-1978)

5-    Phạm Xuân Ru: 1900-1983

                 Bà Ru: Vũ Thị Thìn: 1903- 1993. Quê Hồng Phong

 

IV/ Gia đình Ông Tư Tộ

1-    Phạm Văn Đoàn

                 Sinh năm Mậu Tý 1888

                 Mất 03/10 năm Tân Sửu 1961

                 Bà Đoan: Đào Thị Thục quê Thôn Đồng Lan

                 Sinh năm Mậu Tý 1888

                 Mất 6/12 năm Tân Sửu ( Tháng 1- 1962)

Ông Bà Đoan đã có công chuộc lại tài sản của Ông Tộ sau Văn kiện với Ông Ký Viêm dẫn đến phá sản.

2-    Phạm Văn Châu

                 Ông Châu có 2 người con cả Gia đình mất năm 1945

                 Bà Châu quê Thôn Đồng lan

3-    Phạm Văn Thiều

                 Bà Thiều: Vũ Thị Hảo, quê Đồng Xuân    

4-    Phạm Thị Huỳnh: Chông là ông Phó Giá , quê Đông Động

5-    Phạm Văn Huyên

                 Sinh năm 1897 mất 1970

6-    Phạm Thị Trinh

                 Sinh năm 1900- 1972

                 Chồng là ông Đặng Hữu Tế Xuân Đài Đông Động ( Phó tế 1896-1952)   

7-    Phạm Văn Điển: 1904- 1986

                 Bà Hiển : Phạm Thị Niệm 1910-1960

V/ Gia đình Ông Phạm Văn Thường

1-    Phạm Văn Tình

2-    Phạm Văn Tính

                 Sinh năm 1886

                 Mất 15-7 năm 1958

                 Bà Tính : Bùi Thị Trúc

                 Sinh 1890 Mất 19-5-1960


Tag: ,
Chia sẻ bài viết: 

Bạn nên xem thêm