Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Thông tin dòng tộc họ Phạm

Tác giả : Phạm Đình Huyến | 24 - 08 - 2013 | 2:33 PM | 7910 Lượt xem

Họ Phạm ta cũng đã có gia phả của tổ tiên để lại nhưng qua thời gian dài gia phả đã bị hỏng và mất. Đến năm 1997 chúng tôi quyết định viết lại cuốn gia phả của họ phạm ta nhưng gặp rất nhiều bế tắc vì không còn một tư liệu nào để viết. Chúng tôi đã lục tìm những cụ cao tuổi tham khảo nghiên cứu các truyển thuyết và cuối cùng cuốn gia phả mới này đã được ra đời. Tuy nhiên còn nhiều tư liệu khác không thể khôi phuc được như chồng bà Cần là ai ? Ở đâu ? Vợ ông Thêm, ông Thêm là ai ? Mối quan hệ giữa ông Thêm với ông Tám còn nằm trong bí ẩn. (Ông Tám sinh ra ông Tích. Ông Tích sinh ra ông Tập, ông Tập sinh ra ông Củ… Là một nhánh của họ Phạm ta nhưng chưa biết theo thứ tự bậc nào).

 

Thông tin dòng tộc họ Phạm

 

 

GIA PHẢ PHẠM TỘC XÓM TÂY SƠN THÔN CỘNG HÒA XÃ ĐÔNG QUANG HUYỆN ĐÔNG HƯNG TỈNH THÁI BÌNH

Viết năm 1997

Chỉnh sửa năm 2010

Người biên soạn: Phạm Đức Bảo

Thiết kế và cập nhật thông tin lên website: Phạm Đình Huyến

Lời nói đầu

    Họ Phạm ta cũng đã có gia phả của tổ tiên để lại nhưng qua thời gian dài gia phả đã bị hỏng và mất. Đến năm 1997 chúng tôi quyết định viết lại cuốn gia phả của họ phạm ta nhưng gặp rất nhiều bế tắc vì không còn một tư liệu nào để viết. Chúng tôi đã lục tìm những cụ cao tuổi tham khảo nghiên cứu các truyển thuyết và cuối cùng cuốn gia phả mới này đã được ra đời. Tuy nhiên còn nhiều tư liệu khác không thể khôi phuc được như chồng bà Cần là ai ? Ở đâu ? Vợ ông Thêm, ông Thêm là ai ? Mối quan hệ giữa ông Thêm với ông Tám còn nằm trong bí ẩn. ( Ông Tám sinh ra ông Tích. Ông Tích sinh ra ông Tập, ông Tập sinh ra ông Củ… Là một nhánh của họ Phạm ta nhưng chưa biết theo thứ tự bậc nào).


Tag: ,
Chia sẻ bài viết: 

Bạn nên xem thêm