Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Thủy tổ tỷ lập nghiệp tại xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nay là một phần của xã Đông Trại ngày xưa.

Thông tin dòng tộc họ Phạm

Ba thế hệ đầu của họ Phạm

Thế hệ thứ 4 họ Phạm có 7 người

Thế hệ thứ 5 họ Phạm có 6 người

Thủy tổ họ Phạm

Sổ liên lạc dòng họ Phạm.

Nhà thờ Họ Phạm Thái Bình

Thông tin về gia phả dòng họ Phạm

Họ Phạm ta cũng đã có gia phả của tổ tiên để lại nhưng qua thời gian dài gia phả đã bị hỏng và mất. Đến năm 1997 chúng tôi quyết định viết lại cuốn gia phả của họ phạm.


Sáng ngày 08-09-2015 dương lịch, tức ngày 26-07-2015 âm lịch: Là ngày giỗ bà Vũ Thị Nhân (Bà Vũ Thị Nhân là vợ của ông Phạm Đình Ngôn, thuộc chi 2 đời thứ 6 của họ Phạm xóm Tây Sơn, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Bà Vũ Thị Nhân sinh 1918, mất năm 2003, hưởng thọ 85 tuổi.

Ông Phạm Đình Ngôn thuộc chi 2 đời thứ 6, là con trai thứ 4 của cụ Phạm Đình Chiểu. Ông Phạm Đình Ngôn sinh ngày 1917 mất ngày 12/01/2001 tại xóm Tây Sơn - thôn Cộng Hòa - xã Đông Quang - Thái Bình

Phần mềm Hải Phòng Website rao vặt Hải Phòng

Website được tặng bởi:

ông Phạm Đình Huyến

Ông Phạm Đình Quý

Huỳnh Thị Hồng - Vợ Phạm Đình Quý
Con cháu Phạm Đình Huyến
Gia đình cháu Hằng
Mr Tùng
Con cháu, Phạm Đình Tuấn
Con cháu trong họ